Дъбови бурета

Дъбови бурета

Дъбовите бурета се предлагат със следните обеми: 10л, 20л, 30л, 50л, 80л, 100л, 150л, 200л, 230л, 250л, 300л, 400л, 500л.

По желание на клиентите могат да се произведат бурета и с друг обем.